Zapisy na kursy odbywają się droga mailową i zawsze na zasadzie naboru otwartego. Kursy składają się z części praktycznej ( w Sali treningowej fundacji ), oraz platformy e-learningowej. Z części teoretycznej zwolnieni są  absolwenci wyższych studiów podyplomowych, magisterskich i licencjackich kierunku turystyki i rekreacji lub wychowania fizycznego. Także osoby, które ukończyły kurs instruktora rekreacji ruchowej bądź sportu i instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalizacji z państwową legitymacją instruktorską. Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

  • min 18 lat
  • wykształcenie min średnie
  • dobry stan zdrowia

Każdy kurs kończy się egzaminem, a pozytywny wynik potwierdza certyfikat oraz legitymacja instruktorska wydana przez Akademię Sportu Kielce. Dostęp do platformy e-learningowej kursanci będą mieli również po ukończeniu kursu.

nasze

kursy