Sekcja

samoobrona dla dzieci i młodzieży

Na samoobronie dzieci nauczą się:

Obrony przed agresją ze strony rówieśników, unikania zagrożeń, pewności siebie, opanowania

przerywania szantażu emocjonalnego oraz fizycznego, reagowania na nieakceptowalne zachowania

poprawią swoją kondycję fizyczną oraz koordynację, ponieważ zajęcia z samoobrony są wszechstronne

Pamiętajcie:

NIE! nakłaniamy do stosowania przemocy

NIE! propagujemy walki i agresji

NIE! wywołujemy niezdrowej rywalizacji i chęci do inicjowania bójek

TAK! pozwalamy dzieciom uzyskać techniki niezbędne do obrony w sytuacjach zagrożenia

TAK! dzieci uczą się odpowiedzialności i szacunku do drugiego człowieka

TAK! gwarantujemy naukę poprzez grę i zabawę